Křest Andrejky

Víc jak rok nás trápí koronavirová krize, omezuje nás a možná máme pocit že se vše zastavilo. Díky Bohu, že jeho láska se nezastavila, ona stále působí a jasným důkazem je toho druhý křest v této nelehké době. Andrejka se rozhodla stejně jako její maminka a babička, jít dál svoji životní cestou, s přítelem nejvěrnějším, s naším Stvořitelem, Spasitelem a milujícím Ježíšem. Na fotky z této radostné události se můžete podívat zde. Apoštol Pavel přikládá křtu velký význam a dává nám krásné zaslíbení které teď platí i pro Andrejku.

Galatským 3:26  Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. 27  Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. 28  Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. 29  A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.

Křest proběhl v naší modlitebně, kde jsme ji přivítali i do naší velké sborové rodiny. Andrejce přejeme hodně radosti a Boží požehnání na její životní cestě.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.