KLUB ZDRAVÍ

Kluby zdraví

Kvůli nouzovému stavu se setkání Klubu zdraví až do odvolání neuskutečňují.

Děkujeme za pochopení.

Hlavní poslání klubovní činnosti je podporovat a propagovat zdravý způsob života ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní a sociální. Motivovat nejenom členy spolku, ale i širokou veřejnost ke zdravému životnímu stylu a k přijetí osobní odpovědnosti za zdraví své i zdraví lidí ve svém okolí. Účast na klubovních programech není podmíněna žádným členstvím ani žádnými závazky. Podle aktuálních možností organizačního týmu programy klubů zahrnují:

  • Přednášky o zdravé výživě a zdravém životním stylu, prevenci civilizačních nemocí a podpůrné přírodní léčbě, o mezilidských vztazích, lidské psychice, zvládání stresové zátěže, hodnotách lidského života nebo dalších společenských tématech.
  • Semináře a kurzy, např. motivační kurz “Rozhodl jsem se nekouřit” je cyklus setkání, kdy během pěti dnů jsou kuřáci motivováni a instruováni jak překonávat abstinenční krize a jak si vytvářet návyk nekuřáctví.
  • Důležitou částí činnosti klubů zdraví jsou turistické výšlapy či vyjížďky na kolech, které jsou plánované v takovém rozsahu, aby je zvládly i rodiny s dětmi.
  • Tvůrčí dílny jsou zaměřené na odreagování se od všedního shonu, věnování se zajímavé tvůrčí nebo výtvarné činnosti s odbornou pomocí instruktora.
  • Fotky z akce Přirozené hubnutí.


Program Klubu zdraví pro rok 2020

 

   

 

 

16.1.2020

   

 

 

  PŘIROZENÉ HUBNUTÍ

přednáší Roman Uhrin – ředitel EPIcentra zdraví EDEN a      odborný poradce životního stylu

Letos už opravdu můžete zhubnout díky nejpřirozenější a velice efektivní  metodě vedoucí k optimalizaci a k udržení hmotnosti a k současnému  snížení rizik civilizačních nemocí.

13.2.2020   JAK POMOCI OSAMĚLÝM … a je to třeba?  

přednáší Jan Dymáček, B. Th.

Samota a osamělost není totéž. Osamělost je velkým problémem dneška a  má negativní vliv na kvalitu života i na celkové zdraví. Dozvíme se, jak  můžeme osamělost druhého nebo i svoji překonat.

 

12.3.2020   BLUDNÉ CESTY KE ZDRAVÍ II  

 přednáší ThB. Aleš Zástěra

Co je parapsychologie? Máme zkusit alternativní metody? Které metody    jsou užitečné a které s otazníkem? Mohou se projevit trvalé následky?

 

16.4.2020  

 

  HRÁTKY S PAMĚTÍ  

přednáší Michaela Nešporová

Paměť je dar, o který je třeba pečovat. Budeme jednoduše a zábavnou  formou svou paměť trénovat a učit se, jak se orientovat v informacích a jak  si je zapamatovat a vzpomenout si na ně v pravou chvíli.

 

14.5.2020   KDYŽ PROMIŃ NESTAČÍ  

Přednáší ThB. Jan Majer

Skutečný život zahrnuje skutečné lidi, kteří dělají skutečné chyby. Jenže  říkat pouhé „Promiň“ někdy nestačí. To, co můžeme myslet jako upřímnou  omluvu, druhému jako upřímná omluva vůbec připadat nemusí, Naučíme  se pět jazyků omluvy.

 

 

 

8.10.2020   ZDRAVÉ MEZILIDSKÉ VZTAHY  

přednáší Jan Dymáček, B. Th.

Vztahy mají vliv na to, jak se cítíme. Rozhodujeme sami o tom, jaké budou  naše mezilidské vztahy? Jak můžeme minimalizovat výskyt konfliktu? Tato  přednáška Vám může pomoci, aby jste prožívali zdravé naplňující vztahy.

 

5.11.2020   JAK SPRÁVNĚ UŽÍVAT LÉKY  

přednáší Mgr. Jana Kucková

Léky jsou chemickými nebo přírodními látkami, které ovlivňují nejen naše  orgány a funkci organismu, ale i okolí, tedy rodinu a životní prostředí.  Dozvíme se, na co všechno máme myslet, aby nám léky mohly maximálně  pomoci a abychom se nedopustili chyb.

 

10.12.2020   PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ  

Doba je uspěchaná, ale my se rádi zastavíme. Přijďte za  námi.  Místo předvánočního setkání je Penzion u Machoňů, Nový  Šaldorf,  v 17 hodin.

 Setkání Klubu zdraví pro rok 2020, vždy v 17. hodin,

Městská knihovna Znojmo   Zámečnická 288/9

Znojmo, 669 26, horní sál. Kontaktní telefon: +420 604 684337

 

Fotky z aktivit Klubu zdraví si můžete prohlédnout níže.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Ochrana proti spamu *