Novoroční program

31.1.16 (1001)Než jsme se nenadáli, už je tu rok 2017 a s ním i novoroční program. Fotky zde. Začátkem roku máme trochu více času se ohlédnout zpět a připomenout si, jak nás Bůh vedl. Během novoročního programu jsme přemýšleli, jak stavíme dům svého života, jestli nestojí na písku a co s ním udělá příval vody. Věřím, že většina z nás došla k rozhodnutí, stejně jako já, v roce 2017 spoléhat na ten základ nejpevnější, na Ježíše Krista. Žít nadějí na jeho příchod a vykročit s jeho zaslíbením, třeba v podobě novoročního verše. Přejeme, ať se vám daří v sborovém i osobním životě.

dc adra

pf 2017

f

Sobotní dopoledne

Kliknutím na přehrávač se můžete podívat na příspěvek ze sobotního dopoledne s názvem Starý šat.

80 let sboru CASD Znojmo

3.12.16 (1015)Čas plyne jako voda v řece Dyji, tekoucí kolem našeho města. Sešli jsme se třetího prosince abychom si připomněli, že od roku 1936 je to již 80 let co ve Znojmě máme svůj sboru. Fotky si můžete prohlédnout zde. Sobotní školou nás provedli bratři M. Sochor a Z. Kogut, představili svobodu, jakou Bůh člověku dává a zodpovědnost k lidem kolem nás, která z toho vyplývá. Bratr K. Staněk nám připomněl, jak se evangelium dostalo od apoštolů, až k nám na Moravu. Moto: Žijeme nadějí, bylo tématem kázání br. M. Pavlíka. Bohu vděčíme za naději, která prosvětluje naše životy. V polední přestávce byl čas na dobrý oběd, trochu sdílení se a vycházku do starého města. Odpoledne jsme se ponořili do historie, přinášející plno zajímavostí, poučení a hlavně vzpomínek. A těch bylo plno na celé odpoledne. Zpěv, hudba a modlitby vděčnosti doplnily odpolední program. Domů jsme si odnášeli prožitek z krásného setkání s našimi blízkými a paprsek Božího světla do našich životů. Co napsat závěrem? Když se dívám do minulosti, vidím že sbor za těch 80 let rostl tehdy, když si všichni uvědomili, že je třeba nést evangelium lidem kolem nás a neochabovat. A to je asi i cíl a odkaz našich předchůdců. Pojďme na kolena jako sestra Skulova, prosme Boha o vedení, žijme opravdové křesťanství plné lásky tak, jak nám ho představil Ježíš Kristus. On drží i Znojemský sbor ve své ruce a doufám, že to tak zůstane do dalších let. Nezapomeňte, že žijeme nadějí dokud se naděje nepromění v realitu a my všichni se sejdeme v tom velkém nebeském sboru, kde už nebude vládnout smrt a utrpení ale jenom Bůh a jeho láska.

Pozvání

Pozvánka A3

Modlitební týden

5.11.16 (1021)V sobotu začal modlitební týden s názvem: Misie v našem životě. Nejprve sestra Fučíková předávala modlitební koš. Úvodem zahráli a zazpívali naší mladí na kytary. Po sborovém zpěvu už jsme se mohli zaposlouchat do kázání k modlitebnímu týdnu od bratra Martina Veselého. Fotky si můžete prohlédnout zde. Kázání mělo krásnou myšlenku, kdo nechce zmoknout ať neprosí za déšť Ducha svatého. Budeme se scházet celý týden po večerech k přednáškám a modlitbám, jako celá církev. Všichni jste zváni, můžete se s námi zapojit. Přehled s místem setkání je zde.

Výstřižek

60 let sboru CASD Jihlava

15.10.16 (1095)Minulou sobotu jsem byl v Jihlavě, kde vzpomínali 60 let od založení sboru. Pro vás, kdo se chcete podívat, jaké to bylo, jsou fotky zde. Šedesát let je kus života a tak bylo na co vzpomínat. Přijel kdo mohl a podařilo se vytvořit velmi příjemnou atmosféru vděčnosti a radosti. Zaznělo aktuální Boží poselství: Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec v nebesích. Být dokonalý znamená být věrný v každé době a zralý tak, jako dozrává pšenice. Když závěrem bratr Krajíček připomněl, že Ježíš nepřijde pro nedozrálou pšenici, uvědomili jsme si, že ještě potřebujeme přijmout hodně Boží lásky do svého srdce. Pro vás, kterým toho pojem jihlavský sbor tolik neříká, vezměte to jako malou pozvánku na 80 výročí našeho znojemského sboru, jež si chceme připomenout 3. 12. 2016 v naší modlitebně.

Pozvánka

1

DC ADRA – Školení nových dobrovolníků

Rádi uvítáme nové dobrovolníky, kteří by chtěli nezištně pomáhat druhým a kteří mají trochu volného času a nejsou jim lhostejní druzí lidé. Zájemce o dobrovolnictví zveme na školení, které se bude konat v pondělí 24. října od 15.30 – 19.30 hod. v Dobrovolnickém centru ADRA, Veselá 20, Znojmo.

Dobrovolnictví je smysluplná činnost, kterou dáváme kus sebe, ale mnoho i dostáváme. Dobrovolník je především společník, který se svým klientem tráví nejčastěji 1 hodinu týdně. Hlavní společnou činností je povídání, čtení, procházky, hraní společenských her aj. Jako dobrovolník můžete působit u seniorů a osob se zdravotním postižením v Centru sociálních služeb Znojmo, p.o. a u pacientů ve znojemské nemocnici. Potřebných lidí je mnoho a všech, kteří jim pomáhají, si velice vážíme.

Před školením je nutné absolvovat vstupní pohovor. Více informací:  DC ADRA, mobil: 607 144 090, e-mail: znojmo@adra.cz

dc

Terezka

2.9.16 (1008)Září je období, kdy začíná škola, léto ustupuje pomalu podzimu, večery bývají už chladnější a každý rád prožije příjemné večerní chvíle se svými přáteli. I my jsme společně s Terezkou prožívali páteční večer v kterém potvrdila svoje životní nasměrování k nebeskému cíli. Možná to zní vzletně, ale Terezka ten večer byla pokřtěna. Tím kdo křtil byl dědeček Jarek, tím kdo přihlížel a kdo se radoval spolu s Terezkou jsme byli my všichni a jak říká bible i nebe se radovalo. Bylo moc krásné trochu té pozemské i nebeské radosti prožít. Na fotky se můžete podívat zde. Terezce přejeme Boží požehnání i všem přítomným a každému, kdo chce stejně jako ona putovat k nebeskému cíli.