Pozvánka SŠ a KD

Křest 2018

Skutky apoštolské 8:35-39  Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.  Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ Filip řekl: „Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno.“ Odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“ Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.   Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou.

Křest, to je vyznání víry v Ježíše Krista. Křest to je zastavení se v tom životním shonu a vystoupení z kočáru našeho života, který uhání stále vpřed.  Jsem rád že i ve Znojmě se našlo 6 mladých lidí, kteří to dokázali, čtyři z našeho sboru a dva z Portu. Rozhodli se pro život s Bohem. Fotky zde. Tři kluci a tři děvčata, to jsou teď naši noví sourozenci.  Prožili jsme spolu s nimi krásný večer. Když odjížděl dvořan ze svého křtu, jel dál svou cestou a radoval se, věřím že i naši noví sourozenci půjdou dál životem plní radosti a spolu s nimi i my, kteří jsme to také prožili.  

Otava 2018

Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní, do místa, z něhož vytékají, se zase vracejí k novému koloběhu. Kazatel 1:7. Koloběh vody v přírodě je úžasná věc a my jsme mohli kousek cesty putovat s řekou Otavou. Její sjíždění byla skvělé i zrádné, jako život sám. Na fotky se můžete podívat zde. Lodě jsme spustili na vodu kousek od Kašperských Hor. Zažili jsme všechno co k správné řece patří, bezva partu, dravý proud řeky, peřeje, jezy, kameny pro trochu adrenalinu a někteří i vodu v lodi. Ráno i večer jsme se ztišili u příběhu a několika veršů z bible v tom nejkrásnějším chrámu ze stromů, trávy, vody a kamenů při doprovodu šumění z blízkého splavu. Zároveň jsme si uvědomili, jak může být život jednoduchý. Všechno co potřebujete se vám vejde do lodi. Čas nehraje roli a do tmy se všechno zvládne. Byl to bezva čas ale uteklo to jako voda v Otavě, řeko AHOJ a zase někdy příště.

Jevišovice

Červnový víkend jsme strávili společně v kempu Veselka v Jevišovicích. Fotky k nahlédnutí zde. Přijeli jsme v pátek a ubytovali se, někteří si trochu zasportovali, někteří se koupali a ostatní odpočívali. V sobotu proběhla společná diskuze nad biblí a zamyšlení z Božího slova bylo o hořčičném zrnu a protože jsme byli v přírodě dostali jsme i dvě semínka do ruky. Odpoledne jsme vyrazili na vycházku po hrázi Jevišovické přehrady na zbytky starého Jevišovického hradu a potom přes údolí stejnojmenné říčky ke Starému zámku. Cestou jsme pozorovali čápy na komíně ve Střelicích a rozhlíželi se po nádherné krajině. Večer se rozhořel oheň, zazněl zpěv a všechno co k pořádnému táboráku patří. V neděli trocha rekreace, povzbuzení z knihy žalmů a už jsme se loučili s krásným prostředím jevišovického kempu a hlavně se svými přáteli s kterými jsme strávili pohodový společný víkend. Díky Bohu za přírodu i naše sborové společenství.

Noc kostelů 2018

David Kogut

Ve Žďáru nad Sázavou na okrskovém shromáždění byl vysvěcen David Kogut. Na fotky se můžete podívat zde. David dlouhé roky vyrůstal v našem znojemském sboru, to když zde působil jeho otec jako náš kazatel. Prožili jsme s nimi mnoho krásných chvil a proto mu přejeme v jeho kazatelské službě Boží požehnání a radost z práce pro druhé. V současné době působí jako kazatel pro sbory Žďár nad Sázavou a Třebíč.

Sobotní setkání

V sobotu 7. dubna jsme do našeho společenství přivítali dalšího chlapečka Artura. Fotky zde. Sobota to byla slavnostní, kromě vítání a přání k narozeninám jsme si připomínali, jak moc má Bůh rád nás lidi a co byl ochoten obětovat pro naši záchranu. Slavili jsme Večeři Páně a společné agapé. Po výborném obědě následovaly písně, poselství z Božího slova od bratra Zástěry, společné prohlížení fotek z roku 2017 a velmi zajímavá byla chvilka sdílení se, se svými duchovními prožitky na cestě životem s naším průvodcem Ježíšem.

Neobyčejný dar

Každý z nás občas dostane nebo věnuje druhému nějaký dar. Je plno drobných darů, které potěší a jsou i dary, kdy dáváme to nejcennější co máme, například svůj čas, svoji lásku a Ježíš za nás dokonce dal i svůj život. Ale co třeba darovat někomu ledvinu? František dal svému kamarádovi Luďkovi ledvinu. Bylo to první nepříbuzenecké dárcovství ledviny ve střední Evropě. Fotky ze setkání zde. Na záznam z odpoledního vyprávění se můžete podívat tady. Buďme vděčni Bohu za čas a život, který nám dává, našim blízkým a kamarádům za krásné chvíle, jež s nimi můžeme prožívat a za všechny neobyčejné dary úžasně obohacující náš život.

Pozvánka Klubu zdraví

Pozvánka