Beskydy

2.7.17 (1204)Po letech jsme opět prožili společnou sborovou dovolenou v Beskydech. Fotky jsou k nahlédnutí zde. Ubytování a stravování bylo skvělé, hory nás nezklamaly a počasí se střídalo, chvilku sluníčko, chvilku mraky nebo déšť, jako v životě. Společně jsme prostudovali knihu Rut, vyslechli několik zamyšlení o modlitbě, podnikli exkurzi do Ostravy na vysokou pec, vystoupili na vrchol Lysé hory a Velké Čantoryje na Polském pomezí. Ještě zbylo mnoho času na sportovní den, tenis koupání a hry. Týden utekl jako voda a nám zůstaly krásné vzpomínky na přátelství, pohodu a chvíle u Božího slova které jsme spolu prožili. Dovolená se nám moc líbila a tak doufám že příště se naše řady ještě rozšíří.

Konec školního roku

24.6.17 (1041)Poslední červnová sobota školního roku 2016/17 je za námi, a my se ještě můžeme podívat na atmosféru v našem sboru, která doprovázela vystoupení dětí. Fotky k nahlédnutí jsou zde. Děti ukázaly že spolu s učiteli v sobotní škole nezahálely, mnoho příběhů se naučily a některé nám připomněly slovem i obrazem. Dostaly drobnou odměnu a už se těší na prázdninové dobrodružství. Nechybělo ani zamyšlení nad životními hodnotami a přání dalšího studijního setkání v září. Věřím, že stejně jako děti i my dospělí nebudeme zahálet v sobotní škole, a o mnoho příběhů a nových myšlenek se o prázdninách obohatíme.

Noc kostelů 2017

NK 17

Adámek

13.5.17 (132)Adámek S. je kluk, jak má být. Z očí mu kouká trochu uličnictví, ale nejraději je u maminky, stejně jako jeho bráška. Adámka jsme vítali do našeho sborového společenství. Fotky jsou k nahlédnutí zde. Děti zpívaly a recitovaly, mládežníci přidali píseň, kazatel modlitbu a my všichni přejeme Adámkovi hodně zdraví a rodičům moudrosti při výchově.

Vošmykovi

8.5.17 (10276)V našem životě je plno všedních dnů, rychle se střídají a sotva se v nich stačíme orientovat. Některé dny se ale zapíší intenzivněji do našeho života a každý rok si potom připomínáme jejich výročí. Takovým dnem v životě manželů Vošmykových byl jejich svatební den. Fotky zde. Už kniha Kazatel v bibli říká: Kaz. 4:12  A jestliže někdo přemůže jednoho, dva před ním obstojí. A trojitá šňůra se nepřetrhne snadno. Být dva na životní starosti a radosti, to je opora kterou člověk často potřebuje. Možná si teď říkáte a co ta trojitá šňůra? Jsem rád že manželé Vošmykovi pozvali do svého života i toho třetího a tím není nikdo jiný něž náš Bůh. Tak jim přejme, aby jim ta trojice muž, žena a Bůh, vydržela celý život.

Pavel Kantor

22.4.17 (1031)Sobotní odpoledne patřilo tentokrát Pavlu Kantorovi. Přijel mezi nás, aby se s námi podělil o písně, které skládá, hraje a zpívá.  Jeho písně jsou silně ovlivněny jeho životním stylem, vztahem k přírodě a jeho aktivním křesťanstvím. Fotky z koncertu si můžete prohlédnout zde. A že to byly písničky úžasné, mohou potvrdit všichni, kteří přišli a strávili s námi odpolední čas. Povzbuzeni a naladěni na ty správné tóny vděčnosti za Boží lásku jsme odcházeli domů. Několik ukázek písní z jeho tvorby si můžete poslechnout i na tomto odkazu.

Milionář

Pozvánka

Pavel KVýstřižek

Březen

25,3,17 (1002)Je březen, měsíc, který dýchá jarem. V našem sboru máme hned dvě radostné události. Křest Kamily a Heleny, fotky zde. Ten druhý patří k našim nejmenším dětem, a je to Samuel J. Fotky zde. Křest proběhl v pátek večer a obě naše setry dostaly bílý kamínek, jako symbol a připomínku křtu. Zpěv mládeže, sborový zpěv, to vše nechybělo na obou setkáních. Také vřelý ruky stisk, upřímné objetí a přání života plného Božího požehnání a lásky, i to potřebují naše děti i naši noví sourozenci. A jako rozkvetlé jaro vstupuje do našich dnů, věřím, že vstoupí nový život od Boha i do našich vztahů a srdcí. Krásné jarní dny.

Pozvánka

poz Kr