Díkůvzdání 2018

Vděčnosti není nikdy dost, říkával můj dědeček. Dopoledne plné vděčnosti jsme prožili i na konci modlitebního týdne. Fotky zde. Když přemýšlím za co jsem Bohu vděčný, zjišťuji, že je toho mnoho a není jednoduché vyjádřit vděčnost lidskými slovy. V každém okamžiku našeho života můžeme vidět důvod k vděčnosti. Stejně to cítí i naše sborové společenství a tak jsme Bohu děkovali za vše, co nás obklopuje a čím nás obdarovává. Od Boha získáváme úžasné dary, máme Bibli, můžeme prožívat Boží lásku, vyjádřenou tím nejkrásnějším způsobem. Ježíš říká: Umírám, abys ty mohl žít, abys mohl znovu milovat, Boha i lidi. Žijme z té lásky i v dalších dnech našeho života. Bože děkujeme.

 

Ella

Chci se s Vámi ještě ohlédnout trochu nazpět k jedné radostné události v našem sborovém společenství. Přivítali jsme jednu malou, okatou holčičku Ellenku. Na fotky se můžete podívat zde. Děťátko, to je úžasný Boží dar a jak říká jedna básnička od Františka Hrubína:

Když narodí se maličký,                              
dar vidění má pod víčky,
dar slyšení má v něžném oušku,
dar dotyku má v prstíčkách,
dar chuti najde v prvním doušku,
dar vůně v jarních kytičkách.
Maminko, ty k těm darům vkrátku,
dar řeči přidáš nemluvňátku.

Bůh děťátko vybavil dary pro život a je na rodičích, aby je naučili pěkně mluvit a šťastně žít. My všichni si moc přejeme ať se jim to s Boží pomocí podaří.

 

Modlitební týden 2018

MODLITEBNÍ TÝDEN 2018

NEDĚLE    4. 11.     Novák Jaroslav

PONDĚLÍ  5. 11.     Svoboda Zdeněk

ÚTERÝ      6. 11.     Jašová Šárka

STŘEDA    7. 11.     Sochor Lukáš

ČTVRTEK  8. 11.     Meiringerová Eva

PÁTEK       9. 11.     Machoň Zdeněk

SOBOTA  10. 11.     Sochor Marek

Setkání se uskuteční každý den večer v 18. hodin v naší modlitebně. Sobotní setkání v 10. 30 hod. Současně s přednáškou pro dospělé bude i přednáška pro děti v horní místnosti. Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka

Klub zdraví Vás zve na: SMÍŘENÍ, ZDROJ POKOJE  přednáší Ing. Jan Fürst, B.Th. – pastor a vězeňský kaplan„ Odpuštění nezmění minulost, zato ale otevře budoucnost.“ Paul Lewis Boese. Cesta ke smíření není snadná, ale bez smíření se náš život mění v živoření. Jaké jsou zdroje hněvu a jaké cesty ke smíření, jaké má zkušenosti se smířením vězeňský kaplan a jaké my? 
Přednáška se uskuteční 8. 11. 2018 v 17. hodin, Městská knihovna Znojmo   Zámečnická 288/9 Znojmo, 669 26, horní sál. Kontaktní telefon: +420 604 684337

 

Pozvánka

Dobrovolníkem může být každý

Rozloučení s létem

Léto pomalu předává svoji vládu podzimu a my jsme se sešli v Lukově k odpolední procházce, zamyšlení ze života Abrama a malému pohoštění. Na fotky se můžete podívat zde. Akce to byla velmi vydařená, každý si tam našel něco pro sebe, děti pískoviště a my dospělí jsme se rádi prošli, popovídali a poseděli při dobrém jídle. S Abramem jsme přemýšleli kam upínáme svůj pohled, zda jako Lot k Sodomě (a víte jak to skončilo) nebo jako Abram k městu jehož stavitel je sám Bůh. Kam se díváme, tam směřujeme svůj život. Podle posledního sčítání nás tam bylo 85 včetně nejmladší účastnice, kterou byla Karolínka. Kdo byl nejstarší, to už si netroufám zjišťovat. Jedno je jisté, všem se nám tam moc líbilo a už teď se těšíme na další společné setkání.

 

Pozvánka SŠ a KD

Křest 2018

Skutky apoštolské 8:35-39  Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.  Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ Filip řekl: „Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno.“ Odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“ Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.   Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou.

Křest, to je vyznání víry v Ježíše Krista. Křest to je zastavení se v tom životním shonu a vystoupení z kočáru našeho života, který uhání stále vpřed.  Jsem rád že i ve Znojmě se našlo 6 mladých lidí, kteří to dokázali, čtyři z našeho sboru a dva z Portu. Rozhodli se pro život s Bohem. Fotky zde. Tři kluci a tři děvčata, to jsou teď naši noví sourozenci.  Prožili jsme spolu s nimi krásný večer. Když odjížděl dvořan ze svého křtu, jel dál svou cestou a radoval se, věřím že i naši noví sourozenci půjdou dál životem plní radosti a spolu s nimi i my, kteří jsme to také prožili.  

Otava 2018

Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní, do místa, z něhož vytékají, se zase vracejí k novému koloběhu. Kazatel 1:7. Koloběh vody v přírodě je úžasná věc a my jsme mohli kousek cesty putovat s řekou Otavou. Její sjíždění byla skvělé i zrádné, jako život sám. Na fotky se můžete podívat zde. Lodě jsme spustili na vodu kousek od Kašperských Hor. Zažili jsme všechno co k správné řece patří, bezva partu, dravý proud řeky, peřeje, jezy, kameny pro trochu adrenalinu a někteří i vodu v lodi. Ráno i večer jsme se ztišili u příběhu a několika veršů z bible v tom nejkrásnějším chrámu ze stromů, trávy, vody a kamenů při doprovodu šumění z blízkého splavu. Zároveň jsme si uvědomili, jak může být život jednoduchý. Všechno co potřebujete se vám vejde do lodi. Čas nehraje roli a do tmy se všechno zvládne. Byl to bezva čas ale uteklo to jako voda v Otavě, řeko AHOJ a zase někdy příště.