Pozvání

Pozvánka A3

Modlitební týden

5.11.16 (1021)V sobotu začal modlitební týden s názvem: Misie v našem životě. Nejprve sestra Fučíková předávala modlitební koš. Úvodem zahráli a zazpívali naší mladí na kytary. Po sborovém zpěvu už jsme se mohli zaposlouchat do kázání k modlitebnímu týdnu od bratra Martina Veselého. Fotky si můžete prohlédnout zde. Kázání mělo krásnou myšlenku, kdo nechce zmoknout ať neprosí za déšť Ducha svatého. Budeme se scházet celý týden po večerech k přednáškám a modlitbám, jako celá církev. Všichni jste zváni, můžete se s námi zapojit. Přehled s místem setkání je zde.

Výstřižek

60 let sboru CASD Jihlava

15.10.16 (1095)Minulou sobotu jsem byl v Jihlavě, kde vzpomínali 60 let od založení sboru. Pro vás, kdo se chcete podívat, jaké to bylo, jsou fotky zde. Šedesát let je kus života a tak bylo na co vzpomínat. Přijel kdo mohl a podařilo se vytvořit velmi příjemnou atmosféru vděčnosti a radosti. Zaznělo aktuální Boží poselství: Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec v nebesích. Být dokonalý znamená být věrný v každé době a zralý tak, jako dozrává pšenice. Když závěrem bratr Krajíček připomněl, že Ježíš nepřijde pro nedozrálou pšenici, uvědomili jsme si, že ještě potřebujeme přijmout hodně Boží lásky do svého srdce. Pro vás, kterým toho pojem jihlavský sbor tolik neříká, vezměte to jako malou pozvánku na 80 výročí našeho znojemského sboru, jež si chceme připomenout 3. 12. 2016 v naší modlitebně.

Pozvánka

1

DC ADRA – Školení nových dobrovolníků

Rádi uvítáme nové dobrovolníky, kteří by chtěli nezištně pomáhat druhým a kteří mají trochu volného času a nejsou jim lhostejní druzí lidé. Zájemce o dobrovolnictví zveme na školení, které se bude konat v pondělí 24. října od 15.30 – 19.30 hod. v Dobrovolnickém centru ADRA, Veselá 20, Znojmo.

Dobrovolnictví je smysluplná činnost, kterou dáváme kus sebe, ale mnoho i dostáváme. Dobrovolník je především společník, který se svým klientem tráví nejčastěji 1 hodinu týdně. Hlavní společnou činností je povídání, čtení, procházky, hraní společenských her aj. Jako dobrovolník můžete působit u seniorů a osob se zdravotním postižením v Centru sociálních služeb Znojmo, p.o. a u pacientů ve znojemské nemocnici. Potřebných lidí je mnoho a všech, kteří jim pomáhají, si velice vážíme.

Před školením je nutné absolvovat vstupní pohovor. Více informací:  DC ADRA, mobil: 607 144 090, e-mail: znojmo@adra.cz

dc

Terezka

2.9.16 (1008)Září je období, kdy začíná škola, léto ustupuje pomalu podzimu, večery bývají už chladnější a každý rád prožije příjemné večerní chvíle se svými přáteli. I my jsme společně s Terezkou prožívali páteční večer v kterém potvrdila svoje životní nasměrování k nebeskému cíli. Možná to zní vzletně, ale Terezka ten večer byla pokřtěna. Tím kdo křtil byl dědeček Jarek, tím kdo přihlížel a kdo se radoval spolu s Terezkou jsme byli my všichni a jak říká bible i nebe se radovalo. Bylo moc krásné trochu té pozemské i nebeské radosti prožít. Na fotky se můžete podívat zde. Terezce přejeme Boží požehnání i všem přítomným a každému, kdo chce stejně jako ona putovat k nebeskému cíli.

Vycházka

6.8.16 (129)Sobotní odpoledne o prázdninách často trávíme na společné vycházce. Ne jinak tomu bylo i tuto sobotu. Fotky k nahlédnutí zde. Vyšlápli jsme si na Masarykovu vyhlídku z Čížova. Počasí nám přálo, sluníčko se na nás pěkně usmívalo. Pohoda, která nás doprovázela, umocňovala ten krásný prožitek z pohybu v přírodě a nádherného výhledu k našim sousedům na Hardegg. Díky Bohu za tu krásnou přírodu a bezva partu lidí kolem nás.

Dyje

17.7.16 (1143)Léto vrcholí a my jsme se rozhodli prověřit naše vodácké schopnosti na řece Dyji. Sešla se nás bezva parta 34. účastníků, včetně dětí. Fotky zde. Cesta od Znojemské přehrady do Valtrovic má kolem 21. říčních kilometrů. To stačilo jako náplň pro jednu neděli. Cestou jsme zažili plno dobrodružství při zdolávání jezů, několik lodí skončilo dnem vzhůru, trochu jsme si užili sluníčka a hlavně jsme všichni společně dopluli do cíle. Bylo krásné sledovat břehy a život kolem z vodní hladiny, někdy pádlovat nebo se nechat unášet proudem. Nejvíce mě potěšilo že jsme několikrát zahlédli kromě volavek, konipasů a dalších ptáků, také klenot nejvzácnější a to ledňáčka. Co dodat? Díky Bože, že můžeme žít v tak krásné přírodě, kterou jsi nás obdařil a chceš abychom všichni společně dopluli do tvého království, které pro nás chystáš.

Setkání u Bojanovického rybníka

kř 7,16Jednoho pátečního večera ožil Bojanovský rybník naší přítomností. Fotky najdete zde. Možná jsme u rybníka trochu vyrušili vlaštovky, lovící hmyz pro svá mláďata, ale my jsme jen chtěli v tom večerním koutku přírody prožít radostnou chvilku. Zrození nového člověka, jak říká Bible „z vody a z ducha“, k novému životu v Boží lásce. Vlaďka se totiž rozhodla vykročit právě touto cestou, a tak kromě samotného křtu zazněla i slova povzbuzení do nového života z Bible i z úst našeho kazatele, písně s kytarou a modlitby.  Když se to vše spojilo s chrámem, který Bůh vytvořil v přírodě,  prožili jsme krásný večer. Určitě na něj budeme dlouho všichni vzpomínat a těšit se na další podobná setkání.

MEKA

11.6.16 (1009)Rád bych se s vámi ještě ohlédnul za vystoupením hudební skupiny MEKA ve Znojmě. Fotky zde. Jednoho sobotního odpoledne se náš sál naplnil tóny písní a zajímavých textů této hudební skupiny. Písně o životě a naději nás provázely podvečerem. Čas rychle utíkal a my se zaposlouchali do písně na přání s názvem, Pane můj. Těch pár šťastných chvil o kterých zpívali, jsme spolu s nimi prožili a odcházeli s radostí a povzbuzením do dalších dnů.