Terezka

2.9.16 (1008)Září je období, kdy začíná škola, léto ustupuje pomalu podzimu, večery bývají už chladnější a každý rád prožije příjemné večerní chvíle se svými přáteli. I my jsme společně s Terezkou prožívali páteční večer v kterém potvrdila svoje životní nasměrování k nebeskému cíli. Možná to zní vzletně, ale Terezka ten večer byla pokřtěna. Tím kdo křtil byl dědeček Jarek, tím kdo přihlížel a kdo se radoval spolu s Terezkou jsme byli my všichni a jak říká bible i nebe se radovalo. Bylo moc krásné trochu té pozemské i nebeské radosti prožít. Na fotky se můžete podívat zde. Terezce přejeme Boží požehnání i všem přítomným a každému, kdo chce stejně jako ona putovat k nebeskému cíli.

Vycházka

6.8.16 (129)Sobotní odpoledne o prázdninách často trávíme na společné vycházce. Ne jinak tomu bylo i tuto sobotu. Fotky k nahlédnutí zde. Vyšlápli jsme si na Masarykovu vyhlídku z Čížova. Počasí nám přálo, sluníčko se na nás pěkně usmívalo. Pohoda, která nás doprovázela, umocňovala ten krásný prožitek z pohybu v přírodě a nádherného výhledu k našim sousedům na Hardegg. Díky Bohu za tu krásnou přírodu a bezva partu lidí kolem nás.

Dyje

17.7.16 (1143)Léto vrcholí a my jsme se rozhodli prověřit naše vodácké schopnosti na řece Dyji. Sešla se nás bezva parta 34. účastníků, včetně dětí. Fotky zde. Cesta od Znojemské přehrady do Valtrovic má kolem 21. říčních kilometrů. To stačilo jako náplň pro jednu neděli. Cestou jsme zažili plno dobrodružství při zdolávání jezů, několik lodí skončilo dnem vzhůru, trochu jsme si užili sluníčka a hlavně jsme všichni společně dopluli do cíle. Bylo krásné sledovat břehy a život kolem z vodní hladiny, někdy pádlovat nebo se nechat unášet proudem. Nejvíce mě potěšilo že jsme několikrát zahlédli kromě volavek, konipasů a dalších ptáků, také klenot nejvzácnější a to ledňáčka. Co dodat? Díky Bože, že můžeme žít v tak krásné přírodě, kterou jsi nás obdařil a chceš abychom všichni společně dopluli do tvého království, které pro nás chystáš.

Setkání u Bojanovického rybníka

kř 7,16Jednoho pátečního večera ožil Bojanovský rybník naší přítomností. Fotky najdete zde. Možná jsme u rybníka trochu vyrušili vlaštovky, lovící hmyz pro svá mláďata, ale my jsme jen chtěli v tom večerním koutku přírody prožít radostnou chvilku. Zrození nového člověka, jak říká Bible „z vody a z ducha“, k novému životu v Boží lásce. Vlaďka se totiž rozhodla vykročit právě touto cestou, a tak kromě samotného křtu zazněla i slova povzbuzení do nového života z Bible i z úst našeho kazatele, písně s kytarou a modlitby.  Když se to vše spojilo s chrámem, který Bůh vytvořil v přírodě,  prožili jsme krásný večer. Určitě na něj budeme dlouho všichni vzpomínat a těšit se na další podobná setkání.

MEKA

11.6.16 (1009)Rád bych se s vámi ještě ohlédnul za vystoupením hudební skupiny MEKA ve Znojmě. Fotky zde. Jednoho sobotního odpoledne se náš sál naplnil tóny písní a zajímavých textů této hudební skupiny. Písně o životě a naději nás provázely podvečerem. Čas rychle utíkal a my se zaposlouchali do písně na přání s názvem, Pane můj. Těch pár šťastných chvil o kterých zpívali, jsme spolu s nimi prožili a odcházeli s radostí a povzbuzením do dalších dnů.

Pozvánka

IMG_0355

Na chatě

29.5.16 (1025)Konec školního roku se blíží a děti ze školky B a C se už těší na prázdniny. Jako takovou malou předprázdninovou akci jsme pro děti připravili víkend na chtě u Vranovské přehrady. Fotky si můžete prohlédnout zde. Mladší děti z třídy A měly svoji akci ve Valtrovické klubovně. V sobotu dopoledne jsme se společně zamýšleli nad poslušností, (aktuální téma). Odpoledne děti soutěžily, koupaly se a plavily se na loďkách po přehradě. Večer všechny nadchl táborák a noční stezka odvahy, ukázal se jim i Hejkal. Ještě jsme stihli návštěvu Cornštejna a už jsme se zase rozjeli do svých domovů. Akce se podařila díky všem zúčastněným a určitě si něco podobného rádi zopakujeme.

Noc kostelů

nk16

Vítání dětí

21.5.16 (1032)V životě sboru jsou dvě radostné události, tou první je křest a druhou vítání nově narozených dětí do našeho sborového společenství. Pojďme se na to setkání podívat pěkně od začátku. Začínáme ráno jako pokaždé, sobotní školou ve třídách, můžete nahlédnout. Fotky jsou zde. V druhé části před kázáním nastoupily děti, aby přivítaly své budoucí kamarády přáním, básní a písní. Když k tomu přidal náš kazatel několik veršů z bible a modlitbu s požehnáním, zbývala k předání našim rodičům už jen kytička a dárek od sboru. Co říct našim malým: Lukáši, Theodore a Olivere, moc vám přejeme milující rodiče, hodně lásky a nejhezčí dětství, jaké lze zde na zemi prožít. My všichni ostatní chceme být pro vás prima kamarádi, nejen ve znojemském sboru, ale i tam v nebeském království.

Den matek

7.5.16 (1084)Den matek je den, kdy se vzdává dík matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic. U nás se slaví druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým maminkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Nejinak tomu bylo i našem sboru. Děti si pro svoje maminky připravily básničky, písničky a také scénku o louce plné sedmikrásek. Fotky si můžete prohlédnout zde. Na závěr rozdaly všem maminkám vlastnoručně vyrobená přáníčka a už byl čas pro poselství z Božího slova. Přemýšleli jsme společně nad maminkou Marii a nad mateřskou láskou našeho Boha k nám, hříšným lidem. Nezapomínejme projevit vděčnost našim maminkám po celý rok a nejen v tento den.