Kluby zdraví

Hlavní poslání klubovní činnosti je podporovat a propagovat zdravý způsob života ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní a sociální. Motivovat nejenom členy spolku, ale i širokou veřejnost ke zdravému životnímu stylu a k přijetí osobní odpovědnosti za zdraví své i zdraví lidí ve svém okolí. Účast na klubovních programech není podmíněna žádným členstvím ani žádnými závazky. Podle aktuálních možností organizačního týmu programy klubů zahrnují:

  • Přednášky o zdravé výživě a zdravém životním stylu, prevenci civilizačních nemocí a podpůrné přírodní léčbě, o mezilidských vztazích, lidské psychice, zvládání stresové zátěže, hodnotách lidského života nebo dalších společenských tématech.
  • Semináře a kurzy, např. motivační kurz “Rozhodl jsem se nekouřit” je cyklus setkání, kdy během pěti dnů jsou kuřáci motivováni a instruováni jak překonávat abstinenční krize a jak si vytvářet návyk nekuřáctví.
  • Důležitou částí činnosti klubů zdraví jsou turistické výšlapy či vyjížďky na kolech, které jsou plánované v takovém rozsahu, aby je zvládly i rodiny s dětmi.
  • Tvůrčí dílny jsou zaměřené na odreagování se od všedního shonu, věnování se zajímavé tvůrčí nebo výtvarné činnosti s odbornou pomocí instruktora

Program Klubu zdraví pro rok 2018

 

 

11.1.2018

   

BÝT ZDRAVÝ A SPOKOJENÝ

přednáší Roman Uhrin – odborník na zdravou výživu

Už léta se věnuje zdravému životnímu stylu, napsal řadu knih a přednášel v mnoha zemích. Nyní pracuje v sanatoriu pro léčbu přírodními prostředky Eden, Lipník.  Dozvíme se, co je to ideální pětka v naší stravě a budeme mít možnost i osobní konzultace.

 

8.2.2018 MĚŘENÍ TLAKU A HLADINY CUKRU V KRVI PRO VEŘEJNOSTpřednáší Martin Čech – specialista v oboru intenzivní péče a pracovník ZZSKaždý den ho volají nemocní a lidé v ohrožení života. Tentokrát zve on nás, abychom přišli na přednášku a měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi, protože ví, co nám při dnešním životním stylu hrozí. Chodíte na preventivní prohlídky? Přijďte!

 

8.3.2018 KDO DETOXIKUJE, TOMU SE LÍP ŽIJEpřednáší Mgr. Jana Kucková – lektorka KZ ZnojmoPoradí, jak se zbavit zplodin, které jsme v sobě nashromáždili a mohou být příčinou únavy, častých nachlazení, trávicích problémů, kožních a alergických reakcí, či bolesti hlavy nebo nespavosti

 

12.4.2018 ŠANCE NA ŽIVOT – PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCIpřednáší Martin Čech – specialista v oboru intenzivní péče a Milan Přech – záchranář Bez pomoci okolí se může každý z nás ocitnout bez šance přežít! S našimi zkušenými záchranáři Martinem a Milanem si budete moci vyzkoušet nácviky resuscitace na modelu a získat další důležité informace pro záchranu života.

 

17.5.2018 LÁSKA A ÚCTApřednáší ThB. Jan Majer – kazatel CASDPřednáška Vám ukáže, proč na sebe lidé reagují negativně a jak lze rychle a bez zbytečných těžkostí vzájemné konflikty vyřešit. Principy přednášky vycházejí z třiceti let poradenské praxe a vědeckého zkoumání Dr. Emarsona Eggerichse. Tyto principy dokázaly zachránit, oživit a znovu obnovit tisíce vztahů.

 

11.10.2018 TAK, NA ZDRAVÍ! přednáší Mgr. Jana Kucková – lektorka KZ ZnojmoČeši jsou dlouhodobě na prvních místech v celosvětovém žebříčku konzumace alkoholu na osobu. Prospívá alkohol našemu zdraví? Existuje „bezpečné množství“ alkoholu?

 

8.11.2018 SMÍŘENÍ, ZDROJ POKOJEpřednáší Ing. Jan Fürst, B.Th. – pastor a vězeňský kaplan„Odpuštění nezmění minulost, zato ale otevře budoucnost.“ Paul Lewis Boese. Cesta ke smíření není snadná, ale bez smíření se náš život mění v živoření. Jaké jsou zdroje hněvu a jaké cesty ke smíření, jaké má zkušenosti se smířením vězeňský kaplan a jaké my?

 

13.12.2018 VÁNOCE – Přijďte si poslechnout vánoční příběh, jak se skutečně stal, a ochutnat cukroví z Klubu zdraví ve Znojmě. Místo setkání Penzion u Machoňů.

 Setkání Klubu zdraví pro rok 2018, vždy v 17. hodin,

Městská knihovna Znojmo   Zámečnická 288/9

Znojmo, 669 26, horní sál. Kontaktní telefon: +420 604 684337

 

Fotky z aktivit Klubu zdraví si můžete prohlédnout níže.