Kluby zdraví

Hlavní poslání klubovní činnosti je podporovat a propagovat zdravý způsob života ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní a sociální. Motivovat nejenom členy spolku, ale i širokou veřejnost ke zdravému životnímu stylu a k přijetí osobní odpovědnosti za zdraví své i zdraví lidí ve svém okolí. Účast na klubovních programech není podmíněna žádným členstvím ani žádnými závazky. Podle aktuálních možností organizačního týmu programy klubů zahrnují:

  • Přednášky o zdravé výživě a zdravém životním stylu, prevenci civilizačních nemocí a podpůrné přírodní léčbě, o mezilidských vztazích, lidské psychice, zvládání stresové zátěže, hodnotách lidského života nebo dalších společenských tématech.
  • Semináře a kurzy, např. motivační kurz “Rozhodl jsem se nekouřit” je cyklus setkání, kdy během pěti dnů jsou kuřáci motivováni a instruováni jak překonávat abstinenční krize a jak si vytvářet návyk nekuřáctví.
  • Důležitou částí činnosti klubů zdraví jsou turistické výšlapy či vyjížďky na kolech, které jsou plánované v takovém rozsahu, aby je zvládly i rodiny s dětmi.
  • Tvůrčí dílny jsou zaměřené na odreagování se od všedního shonu, věnování se zajímavé tvůrčí nebo výtvarné činnosti s odbornou pomocí instruktora

Program Klubu zdraví pro rok 2019

 

 

 

10.1.2019

 

 

 

 Máte rádi bylinky? Vrací nám zdraví!

 přednáší Dagmar Langová

  Dozvíte se, kterými bylinkami můžete vyčistit tělo a posílit imunitu a  jak si   udržet    zdraví přírodní cestou. Dále se dozvíte, jak se můžete zbavit toxinů a   plísní a jak   lze posílit vnitřní orgány a ve kterém ročním období.

 

7.2.2019  Patří smrt do života?

 přednáší Vladimír Kaleta

 Umírání a smrt jsou dvě slova, která lidé nechtějí ani vyslovit a možná i my   vytěsňujeme myšlenky na smrt a vše co s ní souvisí. Dozvíme se, zda smrt patří do   života a jak se s ní vyrovnat. 

 

7.3.2019  PROMĚNA – jak měnit věci v životě, když je změna zdánlivě nemožná

 přednáší ThB. Jan Majer

 Jak dát změny do pohybu? Jednotlivce, organizace i celé společnosti?  Veškeré   snahy o změnu mají něco společného a všechny úspěšné změny mají něco   společného. Člověk, který je nositelem změny, musí udělat tři velké věci najednou.   Jaké věci to jsou? 

 

11.4.2019

 

  Výživa a životní styl nejdéle žijících národů

  Roman Uhrin – odborník na zdravou výživu

  Mohu také žít déle? Co pro to můžu udělat?

  Neuvěřitelně jednoduché rady, které každý lehce zařadí do svého režimu.

 

16.5.2019  Hrátky s pamětí

 přednáší Michaela Nešporová

 Jak jednoduše a zábavnou formou svou paměť trénovat? Jak se orientovat   v informacích a jak si je zapamatovat a vzpomenout si na ně v pravou chvíli? To   vše se můžeme na této přednášce naučit.

 

 

 

10.10.2019  Bludné cesty ke zdraví

 přednáší ThB. Aleš Zástěra

 Co je parapsychologie? Máme zkusit alternativní metody? Které metody jsou     užitečné a které s otazníkem? Mohou se projevit trvalé následky?

 

14.11.2019   Když udeří mrtvice

  přednáší Martin Čech – specialista v oboru intenzivní péče a   pracovník   ZZS

 Víte, jací jsou varovní „poslíčkové“ a jaké jsou příznaky mozkové příhody? Myslíte   si, že Vás se to netýká? Počet pacientů v mladším věku s mozkovou příhodou   narůstá a 70% Čechů nerozpozná její příznaky! Dozvíte se, jak nenechat tuto   nemoc zvítězit!

 

12.12.2019  Příchuť Vánoc

 Místo předvánočního setkání – Penzion u Machoňů, Nový Šaldorf –   dobroty sebou J

 Setkání Klubu zdraví pro rok 2019, vždy v 17. hodin,

Městská knihovna Znojmo   Zámečnická 288/9

Znojmo, 669 26, horní sál. Kontaktní telefon: +420 604 684337

 

Fotky z aktivit Klubu zdraví si můžete prohlédnout níže.