Pozvánka na promítání fotek 2017

Zveme Vás na promítání fotek: Sbor CASD Znojmo v roce 2017. Přijďte do našeho sálu v sobotu 13. ledna 2018 na odpolední setkání v 15. hodin. Společně si zavzpomínáme na loňský rok a shlédneme asi 400 fotek, které dokumentují život našeho sboru v roce 2017.  Určitě si společně zazpíváme a je připraveno i zamyšlení z bible. Těšíme se na setkání.

Novoroční program 2018

Chvilky vánočního volna vystřídaly opět každodenní povinnosti a my si zvykáme na nový letopočet 2018. Jak jinak zahájit Nový rok, než společným programem. Že se setkání vydařilo můžete vidět a slyšet na tomto odkazu žijemesbohem. Fotky jsou k shlédnutí zde. Jaký bude rok 2018? To ještě nevíme, díváme se však do budoucnosti s důvěrou. Věříme, že i náš sbor prožije mnoho krásných chvil při studiu bible a společných aktivitách na které se už moc těšíme. Co popřát do nového roku? Hodně zdraví, Boží lásky a milosti na cestě do Nebeského domova.

pf 2018

M.E.K.A.

V našem sboru se uskutečnilo předvánoční setkání, jako poděkování všem dobrovolníkům z DC ADRA Znojmo a členům sboru CASD Znojmo, přijela skupina M.E.K.A. se svým vánočním programem. Fotky ke shlédnutí zde. Koncert se nesl v příjemné předvánoční atmosféře a připomněl nám všem hodnoty křesťanství. Plno příjemných písní nás obohatilo a vneslo pohodu do adventního času. Skupině M.E.K.A. děkujeme.

Vítání dětí

Jednoho krásného sobotního dopoledne se naše společenství radovalo z nově narozených dětí, které rozšířily naše řady. Jsou to Carmen a Tim, kteří už brzy budou běhat po naší modlitebně. Fotky zde. Starší děti jim zazpívaly, zarecitovaly a kazatel připojil modlitbu s požehnáním. My ostatní přejeme hodně trpělivosti rodičům, a dětem aby prospívaly u Boha i u lidí. Zároveň jsme nezapomněli  ještě přivítat i manžele Sovišovi, kteří se k nám nedávno přistěhovali. Vše jsme zakončili společným posezením s pohoštěním.

Rosa v zemi vyprahlé

Rosa v zemi vyprahlé (slovo závěrem roku)

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet bezpečně; jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. 6 I bude pozůstatek Jákoba uprostřed mnoha národů jako rosa od Hospodina, jako vláha pro bylinu, která neskládá naději v člověka, nečeká na syny lidské.

                                                                                                                                     (Mi 5,1.3.6)

dv 17 (1018)Ohlédneme-li se pozpátku po uplynulých dnech, často máme dojem, že nepříjemného je vždy o trochu víc než toho dobrého. O to více můžeme mít otazníky z toho, co nás může čekat třeba zítra. Obavy z budoucích dnů provázely lidi od nepaměti stejně tak jako nás dnes. Záruku lepších zítřků nemůže poskytnout člověk toužící po vládě a moci. Tak jako tenkrát, se naděje neměly upírat k velkým projektům a ještě větším slibům mocných a slavných, ale k nepatrnému a nejmenšímu městečku, z něhož povstal Největší z vévodů.  Jeho vláda nebyla založena na moci a násilí, ale na tichém a vytrvalém působení lásky a pokoje. Podobně jaký účinek má rosa na vyprahlou zemi, působil i On – Ježíš ve své době a v jemu daném prostředí. A ke stejnému poslání vychovával a vedl své nejbližší učedníky. Stejně tak dnes v době vysychajících duchovních a morálních hodnot vybízí ostatní své následovníky, aby ve společnosti plnili poslání jakožto „rosa vod Hospodina uprostřed mnoha národů“ (Mi 5,6).

 

„Kristus položil život svůj a získal tisíce. Já (Napoleon) položil životy tisíců a ztratil všecko.“                                                                                           (Napoleon Bonaparte)

 

Vladimír Kaleta – kazatel Sboru CASD Znojmo

Pozvánka

Znojmo 1

Díkůvzdání 2017

2.12.17 (1002)Dopoledne díkůvzdání složené z příspěvků rodin a členů našeho společenství jsme prožili první sobotu v prosinci. Fotky zde. V jednotlivých příspěvcích zaznívala myšlenka vděčnosti, nejen za naše společenství ale hlavně za záchranu, kterou pro nás Bůh přichystal a vedení na cestě do Nebeského domova. Písně a biblické verše nám připomínaly, jak laskavý a milosrdný je Bůh ke svým dětem i když jsme to často my lidé, kdo na něj v tom shonu všedních dnů často zapomínáme. Posezení po společném obědě, vycházka a odpolední setkání Křesťanského domova zaplnilo další část sobotního odpoledne.

Žijeme s Bohem

Zde si můžete kliknout na prezentace aktivit našeho sboru.

zn

Pozvánka

Beneš