pf 2018

M.E.K.A.

V našem sboru se uskutečnilo předvánoční setkání, jako poděkování všem dobrovolníkům z DC ADRA Znojmo a členům sboru CASD Znojmo, přijela skupina M.E.K.A. se svým vánočním programem. Fotky ke shlédnutí zde. Koncert se nesl v příjemné předvánoční atmosféře a připomněl nám všem hodnoty křesťanství. Plno příjemných písní nás obohatilo a vneslo pohodu do adventního času. Skupině M.E.K.A. děkujeme.

Vítání dětí

Jednoho krásného sobotního dopoledne se naše společenství radovalo z nově narozených dětí, které rozšířily naše řady. Jsou to Carmen a Tim, kteří už brzy budou běhat po naší modlitebně. Fotky zde. Starší děti jim zazpívaly, zarecitovaly a kazatel připojil modlitbu s požehnáním. My ostatní přejeme hodně trpělivosti rodičům, a dětem aby prospívaly u Boha i u lidí. Zároveň jsme nezapomněli  ještě přivítat i manžele Sovišovi, kteří se k nám nedávno přistěhovali. Vše jsme zakončili společným posezením s pohoštěním.

Rosa v zemi vyprahlé

Rosa v zemi vyprahlé (slovo závěrem roku)

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet bezpečně; jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. 6 I bude pozůstatek Jákoba uprostřed mnoha národů jako rosa od Hospodina, jako vláha pro bylinu, která neskládá naději v člověka, nečeká na syny lidské.

                                                                                                                                     (Mi 5,1.3.6)

dv 17 (1018)Ohlédneme-li se pozpátku po uplynulých dnech, často máme dojem, že nepříjemného je vždy o trochu víc než toho dobrého. O to více můžeme mít otazníky z toho, co nás může čekat třeba zítra. Obavy z budoucích dnů provázely lidi od nepaměti stejně tak jako nás dnes. Záruku lepších zítřků nemůže poskytnout člověk toužící po vládě a moci. Tak jako tenkrát, se naděje neměly upírat k velkým projektům a ještě větším slibům mocných a slavných, ale k nepatrnému a nejmenšímu městečku, z něhož povstal Největší z vévodů.  Jeho vláda nebyla založena na moci a násilí, ale na tichém a vytrvalém působení lásky a pokoje. Podobně jaký účinek má rosa na vyprahlou zemi, působil i On – Ježíš ve své době a v jemu daném prostředí. A ke stejnému poslání vychovával a vedl své nejbližší učedníky. Stejně tak dnes v době vysychajících duchovních a morálních hodnot vybízí ostatní své následovníky, aby ve společnosti plnili poslání jakožto „rosa vod Hospodina uprostřed mnoha národů“ (Mi 5,6).

 

„Kristus položil život svůj a získal tisíce. Já (Napoleon) položil životy tisíců a ztratil všecko.“                                                                                           (Napoleon Bonaparte)

 

Vladimír Kaleta – kazatel Sboru CASD Znojmo

Pozvánka

Znojmo 1

Díkůvzdání 2017

2.12.17 (1002)Dopoledne díkůvzdání složené z příspěvků rodin a členů našeho společenství jsme prožili první sobotu v prosinci. Fotky zde. V jednotlivých příspěvcích zaznívala myšlenka vděčnosti, nejen za naše společenství ale hlavně za záchranu, kterou pro nás Bůh přichystal a vedení na cestě do Nebeského domova. Písně a biblické verše nám připomínaly, jak laskavý a milosrdný je Bůh ke svým dětem i když jsme to často my lidé, kdo na něj v tom shonu všedních dnů často zapomínáme. Posezení po společném obědě, vycházka a odpolední setkání Křesťanského domova zaplnilo další část sobotního odpoledne.

Žijeme s Bohem

Zde si můžete kliknout na prezentace aktivit našeho sboru.

zn

Pozvánka

Beneš

Modlitební týden

Program modlitebního týdne od 4. 11. – 11. 11. 2017.

Setkávání proběhne vždy od 18. 00 hod. v sále CASD Znojmo Veselá 20.

  1. 11.  sobota    Novák Vladimír (dopoledne 10. 30 hod.)
  2. 11.  neděle    Machoň Zdeněk
  3. 11.  pondělí   Meiringer Petr
  4. 11.  úterý       Sochor Marek
  5. 11.  středa     Hřib Petr
  6. 11.  čtvrtek –  dobrovolný půst (přednáška v rodinách)
  7. 11.  pátek       Sochor Jiří
  8. 11. sobota      Kaleta Vladimír (dopoledne 10. 30 hod.)

Přednášky jsou ke stažení na:

http://advent.advent-orion.cz/2017 (Advent č. 8/2017).

K podpoře modlitebního týdne připravilo Mediální centrum HopeTV.cz sérii rozhovorů o reformačním hnutí s názvem RE-FORM-ACE. Jednotlivé díly série bude možné zhlédnout od 4. listopadu na YouTube v kanálu HopeTV.cz: https://www.youtube.com/user/studioAWR a na Facebooku HopeTV.cz: https://www.facebook.com/HopeTV. Téhož dne budou jednotlivé díly postupně k dispozici i ke stažení zde: http://www.hopetv.cz/mt2017.

Sbírkou modlitebního týdne, která se bude konat v sobotu 11. listopadu, chceme podpořit evangelizační projekty ve světě.

Jaspis

21.10.17 (1177)Vzpomínkové setkání se skupinou Jaspis už máme za sebou, a mohu jenom říci, stálo to za to, tak jako jejich celá dlouhá koncertní činnost. Na fotky ze setkání ve Znojmě se můžete podívat zde. Trochu se vzpomínalo, přálo, hlavně dvěma oslavencům Luďkovi a Radkovi. Hodně se zpívalo a děkovalo našemu Pánu, za ty krásné roky co jsme se skupinou Jaspis  a jejími písněmi prožili, za slova povzbuzení, potěšení a naděje které přinášely do našich všedních dnů. Setkání bylo velmi srdečné a při společném pohoštění závěrem se dlouho do večerních hodin ještě diskutovalo ve skupinkách. Děkujeme našemu Bohu za dar hudby, zpěvu a věřím, že si ponesme ten krásný prožitek ze sobotního podvečera dál ve svém srdci a jednou se o tu radost podělíme tam v nebesích.