Zveme Vás na přednášku Klubu zdraví, která se bude konat v Městské knihovně ve Znojmě v 17 hodin, dne 10. 10. 2019.

 S názvem:  Bludné cesty ke zdraví

přednáší  Mgr. Eva Hanáčková