První lednovou sobotu jsme se sešli, abychom se společně ohlédli za minulým rokem a prosili o Boží vedení v roce novém. Na fotky se můžete podívat kliknutím na tento odkaz. V sobotní škole jsme si připomněli nové téma: Evangelizace v knize Zjevení, již nyní se moc těším, jak budeme tuto knihu společně studovat každou sobotu. Písně dětí, mládeže a sborového zpěvu přispěly ke společné oslavě a vyjádření vděčnosti našemu Bohu za péči o nás. Kázání s myšlenkou potřeby Ochránce do dalších dnů, nám připomnělo, že náš Bůh je vždy ochoten s námi kráčet všedními dny. Boží zaslíbení do dalších dnů, na záložce v podobě verše, nás bude provázet rokem 2019.