Klub zdraví Vás zve na: SMÍŘENÍ, ZDROJ POKOJE  přednáší Ing. Jan Fürst, B.Th. – pastor a vězeňský kaplan„ Odpuštění nezmění minulost, zato ale otevře budoucnost.“ Paul Lewis Boese. Cesta ke smíření není snadná, ale bez smíření se náš život mění v živoření. Jaké jsou zdroje hněvu a jaké cesty ke smíření, jaké má zkušenosti se smířením vězeňský kaplan a jaké my? 
Přednáška se uskuteční 8. 11. 2018 v 17. hodin, Městská knihovna Znojmo   Zámečnická 288/9 Znojmo, 669 26, horní sál. Kontaktní telefon: +420 604 684337