Skutky apoštolské 8:35-39  Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.  Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ Filip řekl: „Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno.“ Odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“ Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.   Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou.

Křest, to je vyznání víry v Ježíše Krista. Křest to je zastavení se v tom životním shonu a vystoupení z kočáru našeho života, který uhání stále vpřed.  Jsem rád že i ve Znojmě se našlo 6 mladých lidí, kteří to dokázali, čtyři z našeho sboru a dva z Portu. Rozhodli se pro život s Bohem. Fotky zde. Tři kluci a tři děvčata, to jsou teď naši noví sourozenci.  Prožili jsme spolu s nimi krásný večer. Když odjížděl dvořan ze svého křtu, jel dál svou cestou a radoval se, věřím že i naši noví sourozenci půjdou dál životem plní radosti a spolu s nimi i my, kteří jsme to také prožili.