Jako každý rok proběhlo i letos setkání seniorů v našem sboru. Sejití slouží k vzájemnému sdílení a povzbuzení. Oslovení Božím slovem si přichystal náš kazatel. Fotky k prohlédnutí zde. Jako každé setkání které se protáhne přes poledne bývá zpříjemněno obědem, tak bylo i naše a oběd ten se vydařil, no řekněte, kdo z Vás by si nedal svíčkovou s knedlíkem? Nejen žaludek je třeba naplnit ale také občerstvit a procvičit mysl. Luštění, hádání přísloví ale hlavně návrat v čase zaplnil čas po dobrém obědě. Říkáte si, jak jsme to udělali vrátit se v čase o deset let? To je jednoduché, sáhne se do archivu pro fotky a hned je na co vzpomínat. Vzpomínat budeme i na naše setkání, velké poděkování patří všem účastníkům a hlavně organizátorům.