Chodíme s Bohem, to je docela těžký úkol i pro dospělé. Byli jsme proto zvědaví, jak se s tímto úkolem vypořádají naše děti při bohoslužbě. Na fotky se můžete podívat zde. Záznam kázání je zde. Chození s Bohem je stále rostoucí přátelství, které nikdy nekončí, jako v případě Henocha. Pavel o něm píše v Židům 11:5 „Vírou byl Henoch přenesen, aby nespatřil smrt. A nebyl nalezen, protože ho Bůh přenesl, neboť předtím, než byl přenesen, měl svědectví, že se líbil Bohu.“ Chodit s Bohem, poznávat ho, obdivovat jeho stvořitelskou moc, jeho odpouštějící lásku k nevděčným lidem, žít Boží lásku a předávat tuto lásku našim bližním, to je úkol pro všechny věřící, to je úkol pro nás.