Zde si můžete kliknout na prezentace aktivit našeho sboru.

zn