Nezařazené

Pozvánka

Křest

My lidé děláme v životě mnoho důležitých rozhodnutí. Pravdou je, že víc jich bývá v mládí, ale stejně jsme na každý den postaveni před novou volbu, např. jak prožijeme den, který právě začíná? To je na nás. Důležitý den čekal Romču v pátek 19. ledna, rozhodla se nechat pokřtít v našem sboru. Fotky zde. Na nás ostatních bylo, jestli ji přijdeme podpořit a to se podařilo. Společně jsme prožili krásný večer naplněný písněmi, vděčností a odhodláním Romči vykročit křtem do nového života s Bohem. To rozhodnutí je skvělé a nakažlivé, nechcete to zkusit také?

 

Pozvánky

Zveme Vás na poslech audio knihy  Jób, namluvené našimi předními herci.

Zde zasílám pozvánku na Lukostřelecký veletrh. Akce není myšlená jen pro Pathfindery, ale pro všechny, kdo mají zájem se něco o tomto sportu dozvědět. Čája.

Pozvánka na promítání fotek 2017

Zveme Vás na promítání fotek: Sbor CASD Znojmo v roce 2017. Přijďte do našeho sálu v sobotu 13. ledna 2018 na odpolední setkání v 15. hodin. Společně si zavzpomínáme na loňský rok a shlédneme asi 400 fotek, které dokumentují život našeho sboru v roce 2017.  Určitě si společně zazpíváme a je připraveno i zamyšlení z bible. Těšíme se na setkání.

Novoroční program 2018

Chvilky vánočního volna vystřídaly opět každodenní povinnosti a my si zvykáme na nový letopočet 2018. Jak jinak zahájit Nový rok, než společným programem. Že se setkání vydařilo můžete vidět a slyšet na tomto odkazu žijemesbohem. Fotky jsou k shlédnutí zde. Jaký bude rok 2018? To ještě nevíme, díváme se však do budoucnosti s důvěrou. Věříme, že i náš sbor prožije mnoho krásných chvil při studiu bible a společných aktivitách na které se už moc těšíme. Co popřát do nového roku? Hodně zdraví, Boží lásky a milosti na cestě do Nebeského domova.

pf 2018

M.E.K.A.

V našem sboru se uskutečnilo předvánoční setkání, jako poděkování všem dobrovolníkům z DC ADRA Znojmo a členům sboru CASD Znojmo, přijela skupina M.E.K.A. se svým vánočním programem. Fotky ke shlédnutí zde. Koncert se nesl v příjemné předvánoční atmosféře a připomněl nám všem hodnoty křesťanství. Plno příjemných písní nás obohatilo a vneslo pohodu do adventního času. Skupině M.E.K.A. děkujeme.

Vítání dětí

Jednoho krásného sobotního dopoledne se naše společenství radovalo z nově narozených dětí, které rozšířily naše řady. Jsou to Carmen a Tim, kteří už brzy budou běhat po naší modlitebně. Fotky zde. Starší děti jim zazpívaly, zarecitovaly a kazatel připojil modlitbu s požehnáním. My ostatní přejeme hodně trpělivosti rodičům, a dětem aby prospívaly u Boha i u lidí. Zároveň jsme nezapomněli  ještě přivítat i manžele Sovišovi, kteří se k nám nedávno přistěhovali. Vše jsme zakončili společným posezením s pohoštěním.

Rosa v zemi vyprahlé

Rosa v zemi vyprahlé (slovo závěrem roku)

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet bezpečně; jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. 6 I bude pozůstatek Jákoba uprostřed mnoha národů jako rosa od Hospodina, jako vláha pro bylinu, která neskládá naději v člověka, nečeká na syny lidské.

                                                                                                                                     (Mi 5,1.3.6)

dv 17 (1018)Ohlédneme-li se pozpátku po uplynulých dnech, často máme dojem, že nepříjemného je vždy o trochu víc než toho dobrého. O to více můžeme mít otazníky z toho, co nás může čekat třeba zítra. Obavy z budoucích dnů provázely lidi od nepaměti stejně tak jako nás dnes. Záruku lepších zítřků nemůže poskytnout člověk toužící po vládě a moci. Tak jako tenkrát, se naděje neměly upírat k velkým projektům a ještě větším slibům mocných a slavných, ale k nepatrnému a nejmenšímu městečku, z něhož povstal Největší z vévodů.  Jeho vláda nebyla založena na moci a násilí, ale na tichém a vytrvalém působení lásky a pokoje. Podobně jaký účinek má rosa na vyprahlou zemi, působil i On – Ježíš ve své době a v jemu daném prostředí. A ke stejnému poslání vychovával a vedl své nejbližší učedníky. Stejně tak dnes v době vysychajících duchovních a morálních hodnot vybízí ostatní své následovníky, aby ve společnosti plnili poslání jakožto „rosa vod Hospodina uprostřed mnoha národů“ (Mi 5,6).

 

„Kristus položil život svůj a získal tisíce. Já (Napoleon) položil životy tisíců a ztratil všecko.“                                                                                           (Napoleon Bonaparte)

 

Vladimír Kaleta – kazatel Sboru CASD Znojmo

Pozvánka

Znojmo 1