jiris

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od jiris

Dobrovolníkem může být každý

Rozloučení s létem

Léto pomalu předává svoji vládu podzimu a my jsme se sešli v Lukově k odpolední procházce, zamyšlení ze života Abrama a malému pohoštění. Na fotky se můžete podívat zde. Akce to byla velmi vydařená, každý si tam našel něco pro sebe, děti pískoviště a my dospělí jsme se rádi prošli, popovídali a poseděli při dobrém jídle. S Abramem jsme přemýšleli kam upínáme svůj pohled, zda jako Lot k Sodomě (a víte jak to skončilo) nebo jako Abram k městu jehož stavitel je sám Bůh. Kam se díváme, tam směřujeme svůj život. Podle posledního sčítání nás tam bylo 85 včetně nejmladší účastnice, kterou byla Karolínka. Kdo byl nejstarší, to už si netroufám zjišťovat. Jedno je jisté, všem se nám tam moc líbilo a už teď se těšíme na další společné setkání.

 

Pozvánka SŠ a KD

Křest 2018

Skutky apoštolské 8:35-39  Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.  Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ Filip řekl: „Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno.“ Odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“ Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.   Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou.

Křest, to je vyznání víry v Ježíše Krista. Křest to je zastavení se v tom životním shonu a vystoupení z kočáru našeho života, který uhání stále vpřed.  Jsem rád že i ve Znojmě se našlo 6 mladých lidí, kteří to dokázali, čtyři z našeho sboru a dva z Portu. Rozhodli se pro život s Bohem. Fotky zde. Tři kluci a tři děvčata, to jsou teď naši noví sourozenci.  Prožili jsme spolu s nimi krásný večer. Když odjížděl dvořan ze svého křtu, jel dál svou cestou a radoval se, věřím že i naši noví sourozenci půjdou dál životem plní radosti a spolu s nimi i my, kteří jsme to také prožili.  

Otava 2018

Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní, do místa, z něhož vytékají, se zase vracejí k novému koloběhu. Kazatel 1:7. Koloběh vody v přírodě je úžasná věc a my jsme mohli kousek cesty putovat s řekou Otavou. Její sjíždění byla skvělé i zrádné, jako život sám. Na fotky se můžete podívat zde. Lodě jsme spustili na vodu kousek od Kašperských Hor. Zažili jsme všechno co k správné řece patří, bezva partu, dravý proud řeky, peřeje, jezy, kameny pro trochu adrenalinu a někteří i vodu v lodi. Ráno i večer jsme se ztišili u příběhu a několika veršů z bible v tom nejkrásnějším chrámu ze stromů, trávy, vody a kamenů při doprovodu šumění z blízkého splavu. Zároveň jsme si uvědomili, jak může být život jednoduchý. Všechno co potřebujete se vám vejde do lodi. Čas nehraje roli a do tmy se všechno zvládne. Byl to bezva čas ale uteklo to jako voda v Otavě, řeko AHOJ a zase někdy příště.

Jevišovice

Červnový víkend jsme strávili společně v kempu Veselka v Jevišovicích. Fotky k nahlédnutí zde. Přijeli jsme v pátek a ubytovali se, někteří si trochu zasportovali, někteří se koupali a ostatní odpočívali. V sobotu proběhla společná diskuze nad biblí a zamyšlení z Božího slova bylo o hořčičném zrnu a protože jsme byli v přírodě dostali jsme i dvě semínka do ruky. Odpoledne jsme vyrazili na vycházku po hrázi Jevišovické přehrady na zbytky starého Jevišovického hradu a potom přes údolí stejnojmenné říčky ke Starému zámku. Cestou jsme pozorovali čápy na komíně ve Střelicích a rozhlíželi se po nádherné krajině. Večer se rozhořel oheň, zazněl zpěv a všechno co k pořádnému táboráku patří. V neděli trocha rekreace, povzbuzení z knihy žalmů a už jsme se loučili s krásným prostředím jevišovického kempu a hlavně se svými přáteli s kterými jsme strávili pohodový společný víkend. Díky Bohu za přírodu i naše sborové společenství.

Noc kostelů 2018

David Kogut

Ve Žďáru nad Sázavou na okrskovém shromáždění byl vysvěcen David Kogut. Na fotky se můžete podívat zde. David dlouhé roky vyrůstal v našem znojemském sboru, to když zde působil jeho otec jako náš kazatel. Prožili jsme s nimi mnoho krásných chvil a proto mu přejeme v jeho kazatelské službě Boží požehnání a radost z práce pro druhé. V současné době působí jako kazatel pro sbory Žďár nad Sázavou a Třebíč.

Sobotní setkání

V sobotu 7. dubna jsme do našeho společenství přivítali dalšího chlapečka Artura. Fotky zde. Sobota to byla slavnostní, kromě vítání a přání k narozeninám jsme si připomínali, jak moc má Bůh rád nás lidi a co byl ochoten obětovat pro naši záchranu. Slavili jsme Večeři Páně a společné agapé. Po výborném obědě následovaly písně, poselství z Božího slova od bratra Zástěry, společné prohlížení fotek z roku 2017 a velmi zajímavá byla chvilka sdílení se, se svými duchovními prožitky na cestě životem s naším průvodcem Ježíšem.

Neobyčejný dar

Každý z nás občas dostane nebo věnuje druhému nějaký dar. Je plno drobných darů, které potěší a jsou i dary, kdy dáváme to nejcennější co máme, například svůj čas, svoji lásku a Ježíš za nás dokonce dal i svůj život. Ale co třeba darovat někomu ledvinu? František dal svému kamarádovi Luďkovi ledvinu. Bylo to první nepříbuzenecké dárcovství ledviny ve střední Evropě. Fotky ze setkání zde. Na záznam z odpoledního vyprávění se můžete podívat tady. Buďme vděčni Bohu za čas a život, který nám dává, našim blízkým a kamarádům za krásné chvíle, jež s nimi můžeme prožívat a za všechny neobyčejné dary úžasně obohacující náš život.