jiris

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od jiris

Pozvánky

Pozvánka Klubu zdraví:

Přijďte prožít všemi svými smysly příchuť Vánoc na adventním setkání Klubu zdraví ve Znojmě v penzionu u Machoňů, Nový Šaldorf.              Dne 12. 12. 2019 v 17 hodin.

Svoje dobroty můžete vzít sebou.  

 

Pozvánka

Díkůvzdání 2019

Jako každý rok i letos jsme se sešli na konci modlitebního týdne a společně prožili chvíle vděčnosti. Sobotní dopoledne bylo plné aktivit. Ráno jsme začali sobotní školou, následovala modlitební přednáška s naším kazatelem, chvilka modliteb vděčnosti a poté se dostaly ke slovu děti. Fotky jsou zde, na video se můžete podívat tady. Děti nám v písních a básních připomněly krásný podzimní čas a my ostatní jsme svými vstupy vyjadřovali Bohu vděčnost za vše, čím náš život obohacuje. Některé příspěvky byly velmi dojemné. Čas, vyplněný zpěvem a poslechem osobních prožitků s Bohem, rychle utekl a už se přehouplo odpoledne. Po přečtení Žalmu 138 zbývala ještě poslední píseň a někteří zůstali na společný oběd.

Žalm 138:1 Celým srdcem ti budu vzdávat chválu, před bohy tě budu opěvovat. 2  Budu se klanět ke tvému svatému chrámu, tvému jménu budu vzdávat chválu pro tvé milosrdenství a pro tvou věrnost, neboť jsi vyvýšil svou řeč nad každé své jméno. 3  V den, kdy jsem volal, jsi mi odpověděl, naplnil jsi mou duši silou. 4  Hospodine, všichni králové země ti budou vzdávat chválu, až uslyší řeč tvých úst. 5  Budou zpívat o Hospodinových cestách, neboť Hospodinova sláva je velká. 6  Vždyť Hospodin je vyvýšený, vidí však poníženého. Povýšeného pozná zdaleka. 7  I kdybych chodil v soužení, zachováš mě při životě. Vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě zachrání. 8  Hospodin dokoná za mě. Hospodine, tvé milosrdenství je věčné! Neopouštěj dílo svých rukou.

Pozvánky

 

 

 

Modlitební týden

Přednášky modlitebního týdne si můžete stáhnout zde.

 

Klub zdarví

Zveme Vás na přednášku Klubu zdraví, která se bude konat v Městské knihovně ve Znojmě v 17 hodin, dne 14. 11. 2019.

Když udeří mrtvice

přednáší Martin Čech – specialista v oboru intenzivní péče a pracovník ZZS

Víte, jací jsou varovní „poslíčkové“ a jaké jsou příznaky mozkové příhody? Myslíte si, že Vás se to netýká? Počet pacientů v mladším věku s mozkovou příhodou narůstá a 70% Čechů nerozpozná její příznaky! Dozvíte se, jak nenechat tuto nemoc zvítězit!

 

Sobota 12. října

V říjnu nás navštívila Chátra. Není to někdo na okraji společnosti, jsou to bezva lidé, mají krásný vztah k přírodě, Bohu a rádi zpívají. Schází se již dlouhé roky, naplánují si nádherné víkendové setkání, vyrazí do přírody a také do místního sboru. Chátra si říkají proto, že si připomínají, jak tělo chátrá ale duch se obnovuje. Letos se sešli ve Znojmě. V sobotu dopoledne u nás kázal Luděk Svrček a po obědě jsme s nimi vyrazili na vycházku do podzimním sluncem zalitého starého města. Fotky k nahlédnutí zde. Navečer jsme se sešli ve sboru, posadili do kruhu, zpívali, vzpomínali a vyprávěli. Čas je neúprosný, večer se rychle přiblížil a my odcházeli s radostí, že jsme poznali přátele, žijící ten svůj obyčejný život stejně jako my a radující se z drobných zkušeností, které se svým Bohem prožívají.

Svatby letošního roku

Chci se s Vámi ještě ohlédnout za svatbami letošního roku. Rozhodnutí vstoupit do manželství učinili dva páry Anna Marie s Jakubem a Lukáš s Helenkou. Na fotky se můžete podívat zde. První svatba proběhla v naší modlitebně a druhá ve větším chrámu, v přírodě. Vstoupit do manželství je zodpovědný krok, proto přejeme novomanželům, ať se jim podaří vytvořit příjemné rodinné prostředí, kde bude dobře nejen jim, ale i jejich dětem a všem kteří je navštíví. Do rodiny patří i láska, úcta a hlavně ten který stál u zrodu první rodiny na světě a to je náš Bůh, Jak důležité místo tam bude mít, záleží na novomanželech. Boží požehnání Vám přeje Znojemský sbor.

Pozvánka – tělocvična 2019-2020

Tělocvična – Hala TJ Znojmo J. F. Curie 5 Znojmo.

  2. listopadu 2019     19:00 – 21:00      

16. listopadu 2019     17:00 – 19:00

   7. prosince 2019      17:00 – 19:00

 

    4. ledna 2020          17:00 – 19:00

    1. února 2020          18:00 – 20:00 

  15. února 2020          19:00 – 21:00

Klub zdraví

Zveme Vás na přednášku Klubu zdraví, která se bude konat v Městské knihovně ve Znojmě v 17 hodin, dne 10. 10. 2019.

 S názvem:  Bludné cesty ke zdraví

přednáší  Mgr. Eva Hanáčková